Appels oogsten
Hoofd, hart én handen
Maatjeslezen
Ontdekkend leren
Jong en oud, samen!
Ondernemerschap
Pauze!
Spelenderwijs, óók in de bovenbouw!
Met de school de wereld in

Schoolbestuur L&E


De Kromme Akkers werkt samen met andere scholen onder het bestuur van Lauwers en Eems. Waar ons bestuur voor staat, kunt u hieronder lezen. 

Ons schoolbestuur
Schoolbestuur Lauwers en Eems bestaat uit een sector Primair Onderwijs en een sector Voortgezet Onderwijs. Onder Primair Onderwijs vallen alle basisscholen. Onder Voortgezet Onderwijs valt Het Hogeland College.  De sector Primair Onderwijs van Schoolbestuur Lauwers en Eems uit 15 basisscholen in de gemeente Het Hogeland en Westerkwartier. De heer Aris Fickweiler is directeur-bestuurder van de sector Primair Onderwijs.  Contactgegevens:  Bezoekadres: Noorderstraat 13, 9989 AA Warffum Telefoon: 0595 - 42 49 55  E-mailadres: secretariaatpo@lauwerseneems.nl 


L&E heeft samen met de scholen een aantal ambities geformuleerd*

Bij ons gaat het om elk kind!
Wij sluiten in ons onderwijs aan bij de verschillen tussen kinderen. Wij hebben vertrouwen in de wil van kinderen om zich te ontwikkelen. De behoeften van het zich ontwikkelende kind zijn uitgangspunt voor het handelen van onze leraren.

Resultaten tellen.
Wij staan voor hoge leerlingenresultaten voor taal, lezen en rekenen/wiskunde.

Wij hebben oog voor iedereen!
Wij komen in ons werk tegemoet aan de basisbehoeften van leerlingen, leraren en ouders: autonomie, competentie en relatie.

Ons personeel inspireert!
Onze leraren zijn inspirerend en stimulerend ten opzichte van de aan hun zorg toevertrouwde leerlingen. Wij streven naar een hoge kwaliteitsstandaard voor de leraren op het terein van effectieve instructie, klassenmanagement en betrokkenheid bij kinderen.

Wij zijn ondernemend!
Onze directeuren zijn inspirerend en stimulerend ten opzichte van het team waaraan zij leidinggeven. Zij zijn sterke onderwijskundige leiders.

Ouders zijn onze partners
Ouders zijn de natuurlijke partners in de ontwikkeling van kinderen. Wij betrekken ouders bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind(eren).

Wij houden onze kwaliteit hoog!
Wij streven naar een L&E-eigen kwaltietszorg-systematiek, passend bij onze kernambities en ingericht op alle niveaus van de organistie: leerling, leraar, groep, school, sector en bestuur.

* deze zijn uitgewerkt in een boekje, die u op school in kunt zien