Werken op het leerplein
Pauze
Buiten leren
Start nieuwe schooljaar. Gouden week.

Ouders

U hebt als ouders uw kind aan ons toevertrouwd in de verwachting dat we uw kind goed begeleiden en alles doen om het beste naar boven te halen. En uiteraard willen we dat uw kind een fijne schooltijd heeft! We willen bij de begeleiding en ontwikkeling van uw kind graag samen met u optrekken. Daarin zien we ouders als partners. Daarom ook hechten we aan goed overleg over uw kind(eren) en bent u altijd welkom in school. En dat geldt niet alleen voor hulp en ondersteuning binnen en buiten de klas.
Naast individuele contacten met ouders hebben we uiteraard ook overleg met ouders van de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad.