Ontdekkend leren
Jong en oud, samen!
Ondernemerschap
Pauze!
Spelenderwijs, óók in de bovenbouw!
Met de school de wereld in
Appels oogsten
Hoofd, hart én handen
Maatjeslezen

Kwaliteitszorg & Schoolondersteuningsprofiel

Vaak gaat de ontwikkeling van een kind als vanzelf, soms zit er een hobbel in de weg Dan wordt er samen gekeken naar wat er gedaan is en of dit het juiste was. Samen wordt er gekeken naar kansen.

De leerkracht en IB'er hebben samen enorm veel kennis. Wanneer zij toch tot de conclusie komen dat er meer nodig is, zijn er hulpbronnen binnen ons schoolbestuur en het samenwerkingsverband. 

Wanneer we zorgen hebben, betrekken we ouders uiteraard zo vroeg  bij onze vragen. Enerzijds omdat we niet willen dat u voor verrassingen komt te staan, maar veel belangrijker omdat ouders vaak hele waardevolle inbreng hebben.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
In dit beleidsdocument staat beschreven hoe we de zorg hebben georganiseerd. Ook staan de grenzen van onze zorg in dit document.  Dit document maakt deel uit van het passend onderwijs. Het doel van passend onderwijs is dat zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs volgen.