Buiten leren
Start nieuwe schooljaar. Gouden week.
Werken op het leerplein
Project onderwater wereld
De oogst uit de moestuin
Pauze
Te koop in "De kromme Winkel"
Kamp bovenbouw
Blotenvoetenpad
onderzoekend leren
kippen verzorgen 
 

Waarom kiezen ouders voor de Kromme Akkers?

Ouders kiezen voor hun kinderen graag een goede school. Een verblijf van acht schooljaren op een basisschool gedurende de kindertijd, is niet alleen medebepalend voor het welbevinden van kinderen tijdens die schooltijd, maar ook voor hun latere schoolcarrière. Voor ouders die in Garnwerd wonen ligt de plaatselijke school obs Kromme Akkers voor de hand.

Onze school staat bekend als een goede dorpsschool. Er is sprake van een uitstekende pedagogische sfeer, kwalitatief goed basisonderwijs, openheid, gerichte aandacht voor kinderen die qua gedrag of leerprestaties meer zorg nodig hebben en een hechte samenwerking tussen directie, team, ouders en leerlingen.

De kleinschaligheid heeft als voordeel dat ook alle kinderen elkaar kennen.

Toch betrekt de school niet alleen leerlingen uit het dorp Garnwerd. Een deel van onze leerlingen komt uit de buurdorp Feerwerd. Verder bezoeken kinderen uit buurtschappen als Oostum, Krassum, Feerwerder Meeden en Klein Garnwerd de Kromme Akkers.

Als u voor onze school kiest, bieden we uw kind goed onderwijs dat rekening houdt met het individu, zodat het zich maximaal kan ontplooien, in een prettige en veilige omgeving.